Zwart met Suiker

  • fotografie
  • bruidsreportages
  • trouwalbums
  • fotobewerking

Privacybeleid

Zwart met Suiker fotografie respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Graag informeren wij je hier zo transparant en duidelijk mogelijk over middels onderstaand document.

Privacybeleid (PDF)